Nokia 3310 - Smileys

background image

Smileys (Menu 2-6)

Med denne funktion kan du redigere smiley-tegnene, f.eks. ":-)", som du kan
bruge, når du skriver eller svarer på en besked.

Rul hen til det ønskede smiley-tegn, og tryk på

(

Læs

). Tryk på

(

Valg

), og

vælg

Rediger

. Smiley-tegnet kan bestå af en hvilken som helst rækkefølge af tegn.

Yderligere oplysninger om redigering finder du under

Skrive og sende en

tekstbesked (Menu 2-1)

på side

56

.