Nokia 3310 - Starte en chat

background image

Starte en chat

Du kan starte en chat enten i denne menu eller ved at vælge indstillingen

Chat

,

som du har adgang til ved at trykke på

(

Valg

), når du læser en modtaget

besked.

1. Hvis du vil starte en chat i denne menu, skal du indtaste den anden persons

telefonnummer eller hente det fra telefonbogen og trykke på

(

OK

).

2. Indtast det kaldenavn, (se

Skrive tekst

på side

36

) som du vil identificere dig

med i chatten, og tryk på

(

OK

).

3. Skriv chatbeskeden på samme måde som en normal tekstbesked, tryk på

(

Valg

), og vælg

Send

for at sende beskeden.

Hvis du trykker på

(

Valg

) har du adgang til de samme funktioner, som når

du skriver en tekstbesked, bortset fra

Gem

og

Send til mange

. Desuden viser

Chatoversigt

den forrige besked under den aktuelle chat, og

Chatnavn

giver dig

mulighed for at redigere kaldenavnet.

4. Når du modtager et svar fra den anden person, vises svarbeskeden (markeret

med ">" og afsenderens kaldenavn) oven over den oprindelige besked
(markeret med "<" og dit kaldenavn). Tryk på

(

OK

) for at rydde displayet,

skriv dit svar, og send det ved at trykke på

(

Valg

), og vælg

Send

. Gentag

dette for hver chatbesked.

background image

68

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.