Nokia 3310 - Forudbetalt kredit

background image

Forudbetalt kredit (Menu 4-8)

I denne menu kan du få vist og ændre indstillinger vedrørende forudbetalte SIM-
kort (netværkstjeneste). Når du bruger et forudbetalt SIM-kort, kan du kun ringe,
når der er tilstrækkelige kreditenheder tilbage på SIM-kortet.

Funktionen

Kreditinfodisplay

giver dig mulighed for at indstille telefonen til at

vise det resterende antal kreditenheder, når telefonen er i standby-tilstand.

Resterende kredit

viser det resterende antal kreditenheder.

Pris for sidste aktivitet

viser oplysninger om tidligere opkald.

Status

viser oplysninger om kreditenhederne samt tidspunktet, hvor der sidst blev

"fyldt" kreditenheder på. Hvis du trykker på

(

Mere

) vises kreditenhedernes

udløbsdato.

background image

73

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.