Nokia 3310 - 9. Lydindstil (Menu 5)

background image

9. Lydindstil (Menu 5)

Du kan justere indstillingerne for den valgte profil i menuen

Lydindstil.

. Du kan også selv lave ringetoner ved hjælp af

funktionen

Komponist

.

Se også

Profiler (Menu 12)

på side

99

og

Justere alle telefontoner med en enkelt

indstilling

på side

35

.

Sådan åbnes menuen: Tryk på

(

Menu

) i standby-tilstand, og rul derefter til

Lydindstil.

, og tryk på

(

Vælg

).