Nokia 3310 - Komponist

background image

Komponist (Menu 5-4)

Du kan selv komponere en ringetone. De komponerede toner vises nederst på
listen over toner.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig
telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug
af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.