Nokia 3310 - Modtage en ringetone

background image

Modtage en ringetone

Hvis du modtager en ringetone, hører du en besked, og den tilhørende tekst vises.

Hvis du vil afspille, gemme eller slette tonen, skal du trykke på

(

Valg

), rulle

hen til den ønskede funktion og trykke på

(

OK

).