Nokia 3310 - Oprette en ny ringetone

background image

Oprette en ny ringetone

1. Rul til den tone, der skal redigeres, og tryk på

(

Vælg

).

2. Indtast de ønskede beskeder. Tryk f.eks. på

for

tonen f. (Vist som

f

) Telefonen afspiller hver besked, når

den bliver indtastet (medmindre telefontoneren er
deaktiveret).

3. Sådan justeres beskedens karakteristik:

Beskedens varighed:

afkorter (-) og

forlænger (+) beskedens

eller pausens varighed. Standardvarigheden er 1/4. Varigheden vises foran
beskeden.

16d

betyder f.eks. en besked d med varigheden 1/16.

Hvis du trykker vedvarende på en beskedtast, forlænges beskeden en halv
gang, hvilket angives med et punktum efter varigheden, f.eks.

8.a

.

background image

75

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Pause:

indsætter en pause, der varer lige så længe som den forrige

besked. Standardvarigheden af en pause er en kvart besked (1/4). Pausen
angives af tegnet -.

Oktav:

angiver den nye beskeds oktav. Oktaven vises som et nummer

efter beskeden, f.eks.

e1

).

Stemmeleje:

gør beskeden skarp (angivet ved

#

foran beskeden),

f.eks..

#f

. Stemmeleje-valget er ikke tilgængelig for tonerne e og b.

4. Sådan redigeres tonerne:

og

flyt markøren henholdsvis mod højre og mod venstre.

sletter en tone eller en pause til venstre.

5. Når du har afsluttet tonen, skal du trykke på

(

Valg

), rulle til funktionen

nedenunder og trykke på

(

OK

).

Afspil

: Afspiller tonerne.

Gem

: Gør det muligt for at navngive tonen og føje den til listen over

ringetoner.

Tempo

: Gør det muligt for dig at vælge tonens hastighed (i bmp).

Slet display

: Sletter alle tonerne fra displayet.

Afslut

: Gør det muligt for dig at afslutte menuen Komponist.

Eksempel: Her vises et eksempel på en ringetone.. Indtast tonerne, og
afspil dem som beskrevet ovenfor . Skift de forskellige aspekter af tonen
(toner, oktav, varighed etc.), og overvej, hvordan disse ændringer påvirker
tonen.

background image

76

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-