Nokia 3310 - Pauseskærm

background image

Pauseskærm (Menu 5-9)

Angiver det billede, der vises i standby-tilstand efter et fastsat tidsrum (såkaldt
"timeout"). Du kan vælge blandt de samme billeder som i menuen

Billedbeskeder

.

Vælg

Fra

,

Til

(den tidligere valgte pauseskærm vises),

Timeout

eller

Pauseskærm

og

tryk på

(

OK

).

Hvis du vælger

Pauseskærm

, vises den aktuelt valgte pauseskærm. Hvis du vil

ændre pauseskærmen, skal du rulle hen til det ønskede billede og trykke på

(

Anvend

). Hvis du vælger (

Timeout

), skal du rulle hen til den ønskede funktion og

trykke på

(

OK

).

background image

78

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.