Nokia 3310 - Ringestyrke

background image

Ringestyrke (Menu 5-2)

Indstiller lydniveauet for ringetoner og toner ved besked. Rul hen til det ønskede
niveau, og tryk på

(

OK

).