Nokia 3310 - Ringetone

background image

Ringetone (Menu 5-1)

Indstiller ringetonen for taleopkald. Rul hen til den ønskede tone, og tryk på

(

OK

). Toner, som du har modtaget fra en anden person, eller som du selv har

komponeret, findes i slutningen af tonelisten.