Nokia 3310 - Hurtigt og nemt

background image

Hurtigt og nemt

Tak, fordi du valgte denne Nokia-telefon! Disse sider giver nogle tip til, hvordan du
bruger telefonen. Mere detaljerede oplysninger finder du senere i
brugervejledningen.

Før du bruger telefonen

1. Indsæt et SIM-kort i telefonen. Se

Indsætte et SIM-kort

på side

23

.

2. Isæt og oplad batteriet. Se

Indsætte et SIM-kort

på side

23

og

Oplade batteriet

på side

25

.

3. Tænd for telefonen ved at trykke vedvarende på

(se side

26

). Se også

Display-symboler

på side

20

.

Opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

Indtast områdekode og telefonnummer og tryk på

(

Ring op

).

Afslutte et opkald

Tryk på

(

Læg på

).

Besvare et opkald

Tryk på

(

Svar

).

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Ringe til et telefonnummer igen

Tryk på

i standby-tilstand, rul hen til det ønskede nummer med

eller

, og tryk på

(

Ring op

).

Justere lydstyrken

Tryk på

eller

under et opkald.

Ringe til telefonsvareren

Tryk vedvarende på

i standby-tilstand. Se også

Nummer på telefonsvarer

(Menu 2-9)

på side

66

.

Foretage et opkald ved hjælp af taleopkald

Føj en stemmekode til det ønskede telefonnummer (se side

53

). Tryk

vedvarende på

i standby-tilstand, og sig stemmekoden for at foretage et

opkald.

Telefonbogsfunktioner

Hurtig lagring

Indtast telefonnummeret, og tryk på

eller

for at ændre teksten

ovenover

til

Gem

. Tryk på

(

Gem

).

Indtast navnet, og tryk på

(

OK

).

Hurtig søgning

Tryk på

i standby-tilstand, indtast det første bogstav i navnet, og rul hen til

det ønskede navn med

eller

. Tryk vedvarende på

for at se det

tilknyttede telefonnummer.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Åbne og afslutte en menufunktion

Åbne

Tryk på

(

Menu

). Rul hen til den ønskede menufunktion med

eller

,

og tryk på

(

Vælg

). Gentag dette for undermenuer og indstillinger.

Afslutte

Tryk på

for at vende tilbage til det forrige menuniveau. Tryk vedvarende på

for at vende tilbage til standby-tilstand.

Andre vigtige funktioner

Låse eller åbne tastaturet

Tryk på

i standby-tilstand og derefter hurtigt på

.

Indstille telefontonerne til forskellige omgivelser

Tryk hurtigt på

, brug

eller

til at rulle hen til den ønskede indstilling,

og tryk på

(

OK

).

background image

Copyright

©

2002 Nokia. All rights reserved.

6