Nokia 3310 - Indhold

background image

Indhold

Hurtigt og nemt ....................................................................................................3

Sikkerhed .............................................................................................................14

Generelle oplysninger..........................................................................................16

Pakkens etiketter .......................................................................................................................................16
Sikkerhedskode...........................................................................................................................................16
Netværkstjenester .....................................................................................................................................16
Tilbehør.........................................................................................................................................................17

1. Telefonen..........................................................................................................18

Bruge tasterne............................................................................................................................................18

Tænd/sluk-tast ........................................................................................................................................18
Nummertaster .........................................................................................................................................18
Navi-tast...................................................................................................................................................19
Piletaster...................................................................................................................................................19
C-tast.........................................................................................................................................................20

Display-symboler .......................................................................................................................................20

Standby-tilstand.....................................................................................................................................20
Vigtige symboler, der er knyttet til menufunktioner ...................................................................21

2. Kom godt i gang..............................................................................................23

Indsætte et SIM-kort................................................................................................................................23

Bruge SIM-kortet ...................................................................................................................................23
Indsæt SIM-kortet i telefonen............................................................................................................23

Oplade batteriet.........................................................................................................................................25

background image

7

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Tænde og slukke for telefonen ..............................................................................................................26

Tænde ........................................................................................................................................................26

Hvis telefonen spørger om en PIN-kode eller en sikkerhedskode: .......................................26

Slukke ........................................................................................................................................................27

3. Grundlæggende funktioner.............................................................................28

Foretage et opkald ....................................................................................................................................28

Skifte til håndfri tilstand .....................................................................................................................28
Internationale opkald............................................................................................................................28
Justere lydstyrken ..................................................................................................................................29
Afbryde mikrofonen...............................................................................................................................29
Ringe op til det senest kaldte nummer igen ..................................................................................29
Foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen..............................................................................30
Ringe hurtigt op til et telefonnummer ............................................................................................31
Foretage et nyt opkald under et opkald ..........................................................................................31

Besvare et opkald ......................................................................................................................................32

Omstille eller afvise et opkald ............................................................................................................32
Besvare et nyt opkald under et opkald ............................................................................................33

Aflytte beskeder .........................................................................................................................................33
Låse tastaturet ...........................................................................................................................................34
Vælge en ringetone (Menu 5-1)............................................................................................................34
Justere alle telefontoner med en enkelt indstilling .........................................................................35
Gemme et telefonnummer med et navn............................................................................................. 35
Skrive tekst ..................................................................................................................................................36

Ved hjælp af prædiktivt tekstinput ...................................................................................................37

Skrive sammensatte ord ...................................................................................................................39
Vælge ordbog til prædiktivt tekstinput ........................................................................................39
Deaktivere prædiktivt tekstinput ...................................................................................................39

Traditionelt tekstinput..........................................................................................................................40

background image

8

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

4. Bruge menuerne ..............................................................................................42

Adgang til en menufunktion ..................................................................................................................42

Ved hjælp af piletasterne.....................................................................................................................42
Ved hjælp af en genvej.........................................................................................................................43

Afslutte en menufunktion.......................................................................................................................43
Liste over menufunktioner ......................................................................................................................44

5. Telefonbog (Menu 1) ......................................................................................49

Hente et navn og et telefonnummer (Menu 1-1) ............................................................................49
Ringe til et tjenestenummer (Menu 1-2) ...........................................................................................49
Gemme et navn og et telefonnummer (Menu 1-3) .........................................................................50
Slette et navn og et telefonnummer (Menu 1-4) ............................................................................50
Redigere et gemt navn og telefonnummer (Menu 1-5) .................................................................50
Tildele en ringetone til et telefonnummer (Menu 1-6) ..................................................................50
Sende og modtage et navn og et telefonnummer (Menu 1-7) ....................................................51

Modtage et navn og et telefonnummer ..........................................................................................51

Visningstype og hukommelsesstatus (Menu 1-8) ............................................................................51

Vælge, hvordan de gemte navne og telefonnumre vises - Visningstype ...............................51
Kontrollere mængden af ledig plads i telefonbogen - Hukommelsesstatus .........................52

Tildele et telefonnummer til en ekspresopkaldstast (Menu 1-9).................................................52

Bruge ekspresopkaldstaster.................................................................................................................52

Taleopkald (Menu 1-10) ..........................................................................................................................53

Føje en stemmekode til et navn og telefonnummer ....................................................................53
Foretage et opkald ved at sige en stemmekode............................................................................54
Aflytte en stemmekode ........................................................................................................................55
Ændre en stemmekode.........................................................................................................................55
Slette en stemmekode ..........................................................................................................................55

background image

9

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

6. Beskeder (Menu 2) ..........................................................................................56

Skrive og sende en tekstbesked (Menu 2-1)......................................................................................56

Skrive en besked .....................................................................................................................................57

Læse en tekstbesked (Indbakke - Menu 2-2) ....................................................................................58
Se dine egne beskeder (Udbakke - Menu 2-3)..................................................................................60
Billedbeskeder (Menu 2-4)......................................................................................................................60
Skabeloner (Menu 2-5)............................................................................................................................61
Smileys (Menu 2-6) ..................................................................................................................................62
Beskedindstillinger (Menu 2-7) .............................................................................................................62

Sæt 1 (Menu 2-7-1)..............................................................................................................................62

Nummer på beskedcentralen ..........................................................................................................63
Beskeder sendes som .........................................................................................................................63
Beskeden afventer i............................................................................................................................63

Fælles (Menu 2-7-2) .............................................................................................................................63

Transmiss.rapporter............................................................................................................................64
Svar via samme central.....................................................................................................................64
Tegnunderstøttelse ...........................................................................................................................64

Infoservice (Menu 2-8) ............................................................................................................................64
Nummer på telefonsvarer (Menu 2-9) ................................................................................................66
Rediger kommandoer (Menu 2-10)......................................................................................................66

7. Chat (Menu 3) .................................................................................................67

Starte en chat.............................................................................................................................................67

8. Opkaldsinfo (Menu 4).....................................................................................68

Ubesvarede opkald (Menu 4-1) .............................................................................................................69
Indgående opkald (Menu 4-2) ...............................................................................................................69
Udgående opkald (Menu 4-3) ................................................................................................................69
Slet seneste opkaldslister (Menu 4-4).................................................................................................69
Vis samtaletid (Menu 4-5) ......................................................................................................................70

background image

10

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Vis samtalepriser (Menu 4-6).................................................................................................................70
Samtaleprisindstillinger (Menu 4-7)....................................................................................................71

Begrænset beløb.....................................................................................................................................71
Vis forbrug som.......................................................................................................................................71

Forudbetalt kredit (Menu 4-8)...............................................................................................................72

9. Lydindstil (Menu 5) .......................................................................................73

Ringetone (Menu 5-1) .............................................................................................................................73
Ringestyrke (Menu 5-2)...........................................................................................................................73
Ringesignal (Menu 5-3)...........................................................................................................................73
Komponist (Menu 5-4).............................................................................................................................74

Oprette en ny ringetone.......................................................................................................................74
Modtage en ringetone ..........................................................................................................................76

Tone ved besked (Menu 5-5)..................................................................................................................76
Tastaturtoner (Menu 5-6) .......................................................................................................................76
Advarselstoner (Menu 5-7).....................................................................................................................76
Vibrationssignal (Menu 5-8) ..................................................................................................................77
Pauseskærm (Menu 5-9) .........................................................................................................................77

10. Indstillinger (Menu 6) ..................................................................................78

Opkaldsindstillinger (Menu 6-1) ...........................................................................................................78

Automatisk genopkald..........................................................................................................................78
Hurtigkald.................................................................................................................................................78
Banke påtjeneste....................................................................................................................................79
Send eget nummer ................................................................................................................................79
Udgående linie i brug............................................................................................................................79
Automatisk svar......................................................................................................................................80

Telefonindstillinger ...................................................................................................................................80

Sprog..........................................................................................................................................................80
Celleinformation.....................................................................................................................................80

background image

11

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Opstartstekst ...........................................................................................................................................80
Valg af netværk ......................................................................................................................................81
Lys...............................................................................................................................................................81
Bekræft SIM-tjenester..........................................................................................................................81

Sikkerhedsindstillinger (Menu 6-3) ......................................................................................................81

PIN-kodeaktivering................................................................................................................................82
Opkaldsspærring.....................................................................................................................................82
Begrænsede numre................................................................................................................................83
Lukket brugergruppe .............................................................................................................................83
Telefonsikkerhed.....................................................................................................................................84
Skift adgangskoder ................................................................................................................................84

Gendan fabriksindstillinger (Menu 6-4)..............................................................................................85

11. Omstilling (Menu 7).....................................................................................86

Vælge en omstillingstilstand..................................................................................................................86

12. Spil (Menu 8)................................................................................................88

Bruge spilindstillingerne..........................................................................................................................88

13. Lommeregner (Menu 9) ...............................................................................90

Foretage en beregning .............................................................................................................................90
Foretage valutaomregning......................................................................................................................91
Valutaomregning i standby-tilstand ....................................................................................................92

14. Påmindelser (Menu 10)................................................................................93

Tilføje en påmindelse................................................................................................................................93
Få vist påmindelser ...................................................................................................................................94
Slette en påmindelse ................................................................................................................................94
Når påmindelsestidspunktet nås...........................................................................................................94

background image

12

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

15. Ur (Menu 11) ................................................................................................95

Alarm (Menu 11-1) ...................................................................................................................................95
Urindstillinger (Menu 11-2) ...................................................................................................................96
Datoindstilling (Menu 11-3) ..................................................................................................................96
Stopur (Menu 11-4)..................................................................................................................................96
Nedtællingsur (Menu 11-5)....................................................................................................................97
Autoopdatering af dato/tid (Menu 11-6) ...........................................................................................98

16.Profiler (Menu 12).........................................................................................99

Vælge en profil ...........................................................................................................................................99
Redigere de indstillinger, der er indeholdt i en profil .................................................................. 100
En profils tilgængelige indstillinger .................................................................................................. 100

Ringetone .............................................................................................................................................. 100
Ringestyrke ........................................................................................................................................... 101
Ringesignal............................................................................................................................................ 101
Tone ved besked .................................................................................................................................. 101
Tastaturtoner........................................................................................................................................ 101
Advarselstoner ..................................................................................................................................... 101
Vibrationssignal ................................................................................................................................... 102
Pauseskærm .......................................................................................................................................... 102
Omdøb.................................................................................................................................................... 102

17. SIM-tjenester (Menu 13).......................................................................... 103

18. Referenceoplysninger ................................................................................ 104

Sende DTMF-toner ................................................................................................................................. 104
Udskifte Nokia Xpress-on™ -dækslet................................................................................................ 104
Adgangskoder .......................................................................................................................................... 105

Sikkerhedskode .................................................................................................................................... 106
PIN-kode................................................................................................................................................ 106

background image

13

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

PIN2-kode ............................................................................................................................................. 106
PUK-kode............................................................................................................................................... 107
PUK2-kode ............................................................................................................................................ 107
Spærringskode...................................................................................................................................... 107

Oplysninger om batterier ..................................................................................................................... 107

Opladning og afladning..................................................................................................................... 107

Vedligeholdelse................................................................................................. 109

Vigtige oplysninger om sikkerhed ................................................................... 111

Stikordsregister................................................................................................. 116

background image

14

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.