Nokia 3310 - Sikkerhed

background image

Sikkerhed

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne
brugervejledning indeholder yderligere oplysninger.

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner,
eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen.

FORSTYRRELSER

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og
modtageforholdene.

SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk
udstyr.

SLUK MOBILTELEFONEN I FLY

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.

SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i
nærheden af brændstof og kemikalier.

SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner,
og følg eventuelle forskrifter eller regler.

background image

15

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.

SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut
ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED

Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast
telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på

(

Ring op

). Tryk på

(

Læg på

) for at afslutte et opkald. Tryk på

(

Svar

)for at besvare et

opkald.

NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på

, og hold den nede det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et

opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på

(

Ring op

). Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før

alarmcentralen siger til.

background image

16

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.