Nokia 3310 ohje

background image

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee “Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998” (“Nokia

User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Käyttöohje

9352

753

5. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NHM-5NX noudattaa Euroopan neuvoston
direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-
osoitteessa
http://www. nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Xpress-on ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj: n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei
anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai
sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. NNokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

background image

Pi

kao

pas

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.