Nokia 3310 Help

background image

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en

bepalingen, 7 juni 1998" (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Gebruikershandleiding

9352

759

Uitgave 5

background image

DECLARATION OF CONFORMITY
NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NHM-5NX
conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.
Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in
enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi en Xpress-on zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia operates a policy of continuous development. Nokia reserves the right to make changes and
improvements to any of the products described in this document without prior notice.

Under no circumstances shall Nokia be responsible for any loss of data or income or any special,
incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of
any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or
contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time
without prior notice.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de
dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

background image

N

a

sl

a

ggi

ds

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.