Nokia 3310 - Display-indikatorer

background image

Display-indikatorer

Display-indikatorer gir deg informasjon om den nåværende håndteringen av
telefonen.