Nokia 3310 - Kontroll av PIN-kode

background image

Kontroll av PIN-kode

Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-kode for SIM-kortet hver gang
telefonen slås på. Du trenger PIN-koden for å kunne bruke denne funksjonen. Se
også

Adgangskoder

på side

103

.

For noen SIM-kort kan du ikke slå av kontroll av PIN-kode.