Nokia 3310 - Vise celleinfo

background image

Vise celleinfo

Med denne nettverkstjenesten kan du angi at telefonen skal indikere når den
brukes i et mobiltelefonnett som er basert på MCN (Mikromobiltelefonnett)-
teknologi. I et slikt nettverk kan lokalsamtaler koste mindre enn ellers.

background image

80

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.