Nokia 3310 - Legge til en huskelapp

background image

Legge til en huskelapp

1. Bla til

Legg til ny

og trykk

(

Velg

).

2. Skriv et notat (se

Skrive tekst

på side

36

).

3. Når notatet er klart, trykker du

(

OK

) for valgene nedenfor. Bla til ønsket

valg og trykk

(

OK

).

Alarm på

: Angir alarm for notatet. Tast inn datoen og trykk

(

OK

). Tast

deretter inn klokkeslettet og trykk

(

OK

).

Alarm av

: Det er ikke angitt alarm for notatet.

background image

92

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.