Nokia 3310 - Klokke- innstillinger

background image

Klokke- innstillinger (Meny 11-2)

Du kan slå klokkevisningen på eller av, stille inn riktig klokkeslett eller velge 12-
timers eller 24-timers klokkeformat. Når klokkevisningen er på, vises klokkeslettet
når telefonen er i standby-modus.

Hvis batteriet blir tatt ut av telefonen, kan det hende du må stille inn klokkeslettet
på nytt.