Nokia 3310 - Meldingsvarsling

background image

Meldingsvarsling

Angir meldingsvarsel for tekstmeldinger. Bla til ønsket nivå og trykk

(

OK

).