Nokia 3310 - Redigere innstillingene i en profil

background image

Redigere innstillingene i en profil

1. I menyen

Profiler

blar du til profilen du vil endre innstillingene for, og trykker

(

Velg

). Du kan velge mellom følgende profiler:

Generell

: Dette er standardinnstillingen.

Lydløs

: Slår av alle lydsignalene i telefonen. Mens tonene er av, vises

i

standby-modus.

Diskret

: Angir at lydsignalene i telefonen skal være avdempet.

Kraftig

: Angir at lydsignalene i telefonen skal være kraftige.

(tom)

: Du kan for eksempel erstatte denne profilen med en profil du har

mottatt fra tjenesteleverandøren. Når det gjelder tilgjengelighet og
kompatibilitet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller andre
profilleverandører.

2. Bla til

Tilpass

og trykk

(

OK

).

3. Bla til ønsket innstilling (se nedenfor) og trykk

(

Velg

).

4. Bla til innstillingsvalget og trykk

(

OK

).