Nokia 3310 - Ringe på nytt det nummeret som ble oppringt sist

background image

Ringe på nytt det nummeret som ble oppringt sist

Du kan ringe ethvert av de siste 20 telefonnumrene du har ringt eller prøvd å
ringe. Se også

Oppringte nummer (Meny 4-3)

på side

68

.

Slik ringer du et av disse numrene på nytt:

background image

30

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

1. I standby-modus trykker du

en gang for å vise listen

over oppringte numre.

2. Bruk

eller

til å bla til ønsket telefonnummer eller

navn.

3. Trykk

(

Ring til

) for å ringe opp nummeret.