Nokia 3310 - Skrive tekst

background image

Skrive tekst

Du kan skrive tekstmeldinger og huskelapper på to måter: prediktiv skriving og
tradisjonell skriving.

Hvis du vil gå fra skriving til standby-modus, trykker du og holder inne

to

ganger. Du kan også: Trykke

(

Valg

), bla til

Avslutt

og trykke

(

OK

).

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

37