Nokia 3310 - Skrive og sende en tekstmelding (Meny 2-1)

background image

Skrive og sende en tekstmelding (Meny 2-1)

Du kan sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige
tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen av en
melding.

Før du sender en melding, må du kontrollere at telefonnummeret til
meldingssentralen er lagret i telefonen (se

Nummer til meldingssentral

side

62

). Dette nummeret kan du få fra tjenesteleverandøren.

Hvis du når som helst vil avslutte denne menyen og gå til standby-modus, trykker
du og holder inne

to ganger. Du kan også: Trykke

(

Valg

), velge

Avslutt

og

trykke

(

OK

).

Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at

Meldingen er sendt

vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at

meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i
telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha
mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

background image

56

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.