Nokia 3310 - Oppringte nummer

background image

Oppringte nummer (Meny 4-3)

Denne funksjonen viser de siste 20 telefonnumrene du har ringt eller prøvd å
ringe.